Jag heter Per Ankersjö. Som stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad har jag bland annat hand om strategiska cykelfrågor. Här skriver jag om Stockholms väg mot att bli en bättre cykelstad!

onsdag 14 september 2011

Tyck till om Stockholms nya miljöprogram!

I december ska Stockholm anta ett nytt miljöprogram för perioden 2012-2015. Där sätts alla målen för stadens miljöarbete, bland annat att vi ska ner till 3,0 ton CO2 per invånare (rikssiffran är 6-8 ton) och år. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen ska upp till 50 procent. Vi ska energieffektivisera alla stadens fastigheter minst 10 procent. Vid större ombyggnader ska energiförbrukningen halveras.

Cyklingen ska fördubblas.

Nu kan du och alla andra tycka till om Stockholms nya miljöprogram. Tidigare har programmet gått ut på remiss till Stockholms förvaltningar, bolag, miljöorganisationer, byggbranschen med flera. Härom dagen presenterade jag programmet för företagen som är med i Klimatpakten.

Nu vill vi ha in synpunkter från dig som bor i Stockholm. På stadens webbsida finns en enkät och mer information.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar