Jag heter Per Ankersjö. Som stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad har jag bland annat hand om strategiska cykelfrågor. Här skriver jag om Stockholms väg mot att bli en bättre cykelstad!

torsdag 29 september 2011

Tack för att du cyklar!

Idag hade Stockholms stad sin återkommande aktivitet tillsammans med Naturskyddsföreningen - "Tack för att du cyklar!". Det går ut på att vi står på ett antal ställen runt om i stan och delar ut påsar med lite matnyttigt i till Stockholms cyklister.

Själv stod jag vid Slussen och delade ut påsar. Jag var nog dock en dålig utdelare eftersom jag mest fick prata med alla cyklister som hade åsikter om cyklingen i Stockholm. Det var både ris och ros men framför allt synpunkter och tips. Detta är några av många saker jag tar med mig från morgonens möten:

Nya Slussen måste bli ordentligt cykelvänlig
Korsningen vid FLYT måste bli säkrare mellan gång- och cykeltrafikanterna
Vi måste göra något åt trafik(o)vettet hos en del cyklister
Högersvängande lastbilar
Cykelboxarna är bra
Bygg fler cykelbanor
Ta efter Köpenhamn
Låt cykelbanorna ta plats
Pumparna är trasiga för ofta

Tack till alla er som tog er tid att prata med mig! Det var många fler än jag trodde och jag kom från Slussen en halvtimme försenad (men det var det värt).
- - -
Läs även DN om cykling i Stockholm idag.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om ,

tisdag 20 september 2011

Möte med Citybikes ledning idag

Idag träffade jag ledningen för Stockholm City Bikes/ Clear Channel för att diskutera lånecykelsystemets villkor och möjligheter. Vi diskuterade också mina erfarenheter från augustiveckan då jag testade lånecykelsystemet (läs längre ner på bloggen eller i arkivet).

Det finns två stora utmaningar. Den första är att få till fler stationer i innerstaden så att balansen av cyklar i City och på malmarna fungerar. På kartan över cykelstationer finns flera fläckar som saknar stationer helt vilket minskar tillgängligheten av cyklar. Samtidigt innebär denna brist också att man får "öar" av cykelstationer där tillgången på cyklar kan variera alldeles för mycket. Detta måste vi förstås ordna.

Den andra utmaningen är att bygga ut ett system även i ytterstaden. Här finns sannolikt behov som är stora men annorlunda än i innerstaden. Hur detta ska ske och på vilka villkor måste vi titta närmare på.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Rundabordssamtal om cykling igår

Igår ägde det första rundabordssamtalet om cykling rum i Stockholm. På plats i Stadshuset fanns representanter från Polisen, SL, Cykelfrämjandet, Svensk Cykel, Stockholm City Bikes, NTF, Svensk Taxi, stadsmiljöroteln, trafikkontoret och stadsledningskontoret. Dessutom var flera politiska representanter från stadens stadsmiljöråd där.

Mötet inleddes med att Linda Kummel, cykelansvarig på Trafikkontoret, berättade om stadens arbete med cykling och med den kommande cykelplanen. Sedan gick vi varvet runt och alla representanter fick ge sin syn på cyklingen i Stockholm och de framtida utmaningarna.

Jag kan enkelt sammanfatta synpunkterna i två ord: våga prioritera. Och det är precis vad vi ska göra. Samtidigt sker inte stora förändringar över en natt - men arbetet är påbörjat.

Något som var bekymmersamt var att problemet med bilar som felparkerar i cykelfältet verkar svårlöst. Bötfällning prioriteras inte av polisen i dagsläget. Taxi har få alternativ till att stanna och SL:s bussar likaså när hållplatserna är fulla. Detta är definitivt en sak vi måste arbeta mer med.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om ,

onsdag 14 september 2011

Tyck till om Stockholms nya miljöprogram!

I december ska Stockholm anta ett nytt miljöprogram för perioden 2012-2015. Där sätts alla målen för stadens miljöarbete, bland annat att vi ska ner till 3,0 ton CO2 per invånare (rikssiffran är 6-8 ton) och år. Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen ska upp till 50 procent. Vi ska energieffektivisera alla stadens fastigheter minst 10 procent. Vid större ombyggnader ska energiförbrukningen halveras.

Cyklingen ska fördubblas.

Nu kan du och alla andra tycka till om Stockholms nya miljöprogram. Tidigare har programmet gått ut på remiss till Stockholms förvaltningar, bolag, miljöorganisationer, byggbranschen med flera. Härom dagen presenterade jag programmet för företagen som är med i Klimatpakten.

Nu vill vi ha in synpunkter från dig som bor i Stockholm. På stadens webbsida finns en enkät och mer information.
- - -
Läs även andra bloggares åsikter om ,